Çorlu Mühendislik Fakültesi

YETERLİLİKLER

Bilgisayar Mühendisliği


1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilişim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
2-Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
3-Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanma becerisi
4-Tasarlanmış sistemleri deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme
5-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan donanım ve yazılımları kullanma becerisi
6-Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
8-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9-Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi

Bilgisayar Mühendisliği (İ.Ö.)


1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilişim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
2-Türkçe ve en az bir yabancı dilde etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
3-Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanma becerisi
4-Tasarlanmış sistemleri deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme
5-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan donanım ve yazılımları kullanma becerisi
6-Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni
8-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9-Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi

Biyomedikal Mühendisliği


1-Sürekli kendini geliştirme, yenilikleri takip edebilme becerisi
2-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
3-Matematik, fizik, biyoloji, kimya gibi temel bilim alanlarında edindiği bilgi ve birikimi mühendislik yöntemleriyle birleştirebilme becerisi,
4-Klinisyenlerle aynı ekip içinde uyumlu bir şekilde çalışabilme becerisi
5-Hastane, klinik, laboratuvar, fabrika gibi birbirinden çok farklı çalışma sahalarını tanıma ve buralara uyum sağlayabilme becerisi
6-Çok parçalı sistem ve süreçleri tasarlayabilme ve inceleyebilme becerisi
7-Biyomedikal mühendislik faaliyetinin yürütülmesinde kullanılan alet ve cihazlar hakkında kapsamlı bir bilgi sahibi olma ve bu bilgiyi sürekli güncelleyebilme becerisi
8-Biyomedikal mühendisliğinin gerektirdiği disiplinlerarası çalışmaları yürütebilme becerisi
9-Biyomedikal mühendisliğine ilişkin deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10-Biyomedikal mühendisliği alanında toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda problem tanımlayabilme ve bunlara dönük çözümler geliştirebilme becerisi

Çevre Mühendisliği


1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
2-Temel Bilimleri (Matematik, fen) Çevre Mühendisliği tasarımlarında kullanabilmek,
3-Su, atıksu, hava kirliliği, altyapı vb. Çevre Mühendisliği konularında istenilen bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
4-Mühendislik uygulamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek
5-Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak
6-Küresel ve yerel ölçekli çevre problemlerine duyarlılık
7-Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi
8-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve yaratıcılık,
9-Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi
10-Çevre Mühendisliği Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci

Çevre Mühendisliği (İ.Ö.)


1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
2-Temel Bilimleri (Matematik, fen) Çevre Mühendisliği tasarımlarında kullanabilmek,
3-Su, atıksu, hava kirliliği, altyapı vb. Çevre Mühendisliği konularında istenilen bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi,
4-Mühendislik uygulamalarında teknolojiyi etkin bir şekilde kullanabilmek,
5-Mühendislik çözümlerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlayabilmek için yeterli eğitim düzeyine ulaşmak,
6-Küresel ve yerel ölçekli çevre problemlerine duyarlılık,
7-Etkin iletişim kurma becerisi ve yabancı dil bilgisi,
8-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve yaratıcılık
9-Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi,
10-Çevre Mühendisliği Mesleki, etik ve sosyal sorumluluk bilinci

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği


1-Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
2-Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
3-Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerileri
4-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi
5-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
6-Mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranması
7-Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
8-Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
9-Gerektiğinde tek başına mesleğinde araştırma yapabilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
11-Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İ.Ö.)


1-Yaşam boyu öğrenme davranışını kazanma
2-Verilerin çözümlenmesi, deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisi
3-Türkçe ve en az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim becerileri
4-Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleme ve tasarlama becerisi
5-Mühendislik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi
6-Mesleki uygulamalarda etik değerlere uygun davranması
7-Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği problemlerine uygulama becerisi
8-Küresel ve toplumsal çerçevede özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerinin göz önünde tutularak mühendislik çözümlerinin yapılması becerisi
9-Gerektiğinde tek başına mesleğinde araştırma yapabilme, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi
10-Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve ilgili alanlarda mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisi
11-Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi

Endüstri Mühendisliği


1-Yazılı ve sözlü iletişimde Türkçe dilini etkin kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
2-Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgiye; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahip olmak.
3-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak.
4-Matematik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği konularında yeterli bilgi birikimini ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini, mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahip olmak.
5-Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak.
6-Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi ve bu amaca uygun olarak analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olmak.
7-Endüstri Mühendisliği uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma yetkinliğine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma yetkinliğine sahip olmak.
8-Endüstri Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama yetkinliğine sahip olmak.
9-Endüstri Mühendisliği alanında elde ettikleri bilgi ve çözüm yöntemlerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisine sahip olmak.
10-Bilgiye erişmek ve bu amaçla kaynak araştırması yapmak. Veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanmak.

İnşaat Mühendisliği


1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisi
2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan yöntemleri ve çağdaş araçları kullanma becerisi
3-Mühendislik problemlerini tanımlama, ifade etme ve çözme becerisi
4-Mühendislik çözümlemelerinin, evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini anlamak için gerekli genişlikte eğitim
5-Matematik, fizik, kimya, biyoloji ve genelde temel mühendislik bilgilerini uygulama yeti ve becerisi
6-Kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisi
7-Gözlem ve deney tasarlama, yapma ve bunların sonuçlarını değerlendirme, çözümleme ve yorumlama becerisi,
8-Etkin iletişim kurma ve öğrenme yeti ve becerisi
9-Etik (ahlakî) ve mesleki sorumluluk bilinci
10-Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
11-Çağın sorunları ve olası çözüm yolları hakkında bilgi

Makine Mühendisliği


1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi,
2-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi,
3-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
4-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi
6-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi
7-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
8-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
9-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi
10-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi
11-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
12-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi
13-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci
14-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci
15-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
16-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
17-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
18-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
19-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi
20-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi
21-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci
22-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci
23-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi,
24-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi
25-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi,
26-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi
27-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi,
28-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi

Makine Mühendisliği (İ.Ö.)


1-Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi
2-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi,
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi
4-Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
5-Matematik, Fen Bilimleri ve Makine Mühendisliği konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi
6-Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
7-İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci
8-Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi,
9-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
10-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi
11-Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci,
12-Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi,
13-Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi
14-Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi,

Tekstil Mühendisliği


1-Temel mühendislik kavramlarına hakim olmak, analitik düşünme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.
2-Temel Bilimlerde sağlam bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek
3-Tekstil üretim süreçlerini ve parametrelerini kavramak ve amaca uygun bir şekilde tasarlayıp, gerçekleştirebilmek
4-Tekstil hammaddelerini ve malzemelerini tanıyabilmek ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
5-Küresel ölçekte çalışabilecek yabancı dil bilgisi, iletişim becerisi ve vizyona sahip olmak.
6-İşletme yönetimi ve organizasyonu alanında temel bilgilere sahip olmak ve günümüzün mühendislik uygulamalarını tanımak ve yararlanabilme becerisini göstermek.
7-Genel ahlak ve mesleki etik değerlerini benimsemiş olmak.
8-Deney ve proje tasarlama, gerçekleştirme ve sonuçlarını çözümleyip değerlendirebilme ve yorumlama becerisini kazanmak.
9-Bilişim teknolojilerini yetkin bir şekilde kullanabilmek.