Çorlu Mühendislik Fakültesi

İŞ AKIŞ ŞEMALARI

                                                                                                                                                                     

%10'luk başarı dilimine giren öğrencilerin iş akış süreci

Açık ihale iş akış süreci

Akademik birim kurulu-akademik birim yönetim kurulu kararlarını alma ve dağıtma iş akış süreci

Akademik birim yönetim kuruluna üye seçimi iş akış süreci

Anabilim dalı başkanı seçimi ve ataması iş akış süreci

Aylıksız izin iş akış süreci

Bağış veya yardım alma suretiyle edinilen taşınırların kayıt edilmesine ilişkin iş akış süreci

Burs işlemleri iş akış süreci

Dayanıklı taşınırların kullanım suretiyle çıkışına ilişkin iş akış süreci

Ders havuzuna yeni ders ekleme iş akış süreci

Ders muafiyet işlemleri iş akış süreci

Ders planının güncellenmesi iş akış süreci

Devir alma suretiyle edinilen taşınırların kayıt edilmesine ilişkin iş akış süreci

Devretme suretiyle taşınırların çıkışına ilişkin iş akış süreci

Dikey geçiş işlemleri iş akış süreci

Diploma ikinci nüshası iş akış süreci

Diploma işlemleri iş akış süreci

Doğrudan temin 22a-b-c iş akış süreci

Doğrudan temin 22d iş akış süreci

Ek ders iş akış süreci

Fakülte kuruluna üye seçimi iş akış süreci

Haftalık ders programının oluşturulması iş akış süreci

Hakediş iş akış süreci

Harç veya öğrenim ücreti iade işlemleri iş akış süreci

Hurdaya ayırma suretiyle taşınırların çıkışına ilişkin iş akış süreci

İç imkanlarla üretilen taşınırların giriş işlemlerine ilişkin iş akış süreci

İç ve dış yazışma iş akış süreci

İhale dokümanına şikayet iş akış süreci

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi iş akış süreci

Jüri üyelik ücreti iş akış süreci

Kayıt yenileme işlemleri iş akış süreci

Kesinleşen ihaleye itiraz iş akış süreci

Kullanılmaz hale gelme, yok olma veya sayım noksanı suretiyle taşınırların çıkışına ilişkin iş akış süreci

Maaş hazırlama iş akış süreci

Mal bildirimi iş akış süreci

Mazeret sınavı iş akış süreci

Mazeretli kayıt yenileme iş akış süreci

Mezuniyet işlemleri iş akış süreci

Mühendislik sağlık alanında lisans tamamlama iş akış süreci

Öğrenci belgesi, transkript verme iş akış süreci

Öğrenci disiplin işlemleri iş akış süreci

Öğrenci kayıt dondurma iş akış süreci

Öğrenci kayıt sildirme iş akış süreci

Öğrenci kimlik kartını kaybetme işlemi iş akış süreci

Öğrenci kontenjanları iş akış süreci

Öğrenci stajı iş akış süreci

Öğretim planı işlemleri iş akış süreci

Pazarlık ihalesi usulü mal ve hizmet alımı iş akış süreci

Refakat izni işlemleri iş akış süreci

Sağlık izni işlemleri iş akış süreci

Satın alma suretiyle edinilen taşınırların kayıt edilmesine ilişkin iş akış süreci

Satınalma karar süreci iş akış süreci

Sayım fazlası taşınırların girişine ilişkin iş akış süreci

Sayım ve sayım sonrasına ilişkin iş akış süreci

Sınav evraklarının saklanması iş akış süreci

Sınav programlarının hazırlanması iş akış süreci

Sınav sonuçları ilanı iş akış süreci

Sınavlara itiraz iş akış süreci

Sürekli görev yolluk ödemeleri iş akış süreci

Taşınır yönetim hesabına ilişkin iş akış süreci

Tek ders sınavı iş akış süreci

Telefon, doğalgaz ve su faturası iş akış süreci

Tüketim suretiyle taşınırların çıkışına ilişkin iş akış süreci

Üniversite öğrenci konseyi seçimi iş akış süreci

Üniversitelerarası yatay geçiş iş akış süreci

Üniversiteyi temsilen öğrenci görevlendirmesi iş akış süreci

Yaz okulu iş akış süreci

Yeni kayıt öğrenci işlemleri iş akış süreci

Yıllık-mazeret izin işlemleri iş akış süreci

Yurtiçi ve yurtdışı geçici harcırah ödemeleri iş akış süreci