Çorlu Mühendislik Fakültesi
2017-06-06

Yaz Okulu Duyurusu 

Değerli Öğrencilerimiz,

Fakültemizde öğrenim gören öğrencilerimiz, diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alabileceklerdir.

• Yaz okulunda bir öğretim yılında AKTS toplamına bakılmaksızın en fazla 3 (üç) ders alınabilecektir

• Yaz okulunda başka üniversiteden alınacak ders içeriklerinin öğrenim gördükleri bölüm veya programlardaki ders içerikleri ile en az %70 oranında uyumlu olmalıdıdır.

   Ders kredisi (AKTS) veya ders saati eşit veya yüksek olmalıdır.

• Öğrenciler yaz okulu için seçtikleri dersleri ve bunlara ilişkin ders içeriklerini ilgili üniversitenin yaz okuluna müracaat etmeden önce kendi biriminde onaylatmalıdırlar.

• Öğrenciler dilekçe ekinde ders içeriklerinin onaylı bir örneği ile Dekanlığa başvurmalıdırlar

• Başka üniversitenin ders içerikleri Fakültemizde aslının aynısıdır diye onaylatılamaz.

• Dilekçenizi bilgisayar ortamında doldurup çıktı aldıktan sonra; (Dilekçe için tıklayınız)

Dersi Veren Öğretim Üyesi ile Bölüm Başkanına Onaylatarak Bölüm Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

• Öğrenciler evrakını Bölüm Sekreterliğine teslim ettikten bir gün sonra onay yazılarını Bölüm Sekreterliklerinin masalarından saat 16:00'da alabilirler.

• Başvuru saatleri sabahtan 09:00-12:00 öğleden sonra 13:30-16:00’dır.

(Yaz Okulu Taahhütnamesi için tıklayınız)