Çorlu Mühendislik Fakültesi
2018-06-27

Yaz Okulu 

Namık Kemal Üniversitesi Yaz Okulu Uygulama Yönergesine (yönergeye ulaşmak için tıklayınız) aykırı hareket eden öğrencilerin aldıkları dersler iptal edilecek olup, aşağıda belirtilen yönetmelik maddelerine dikkat edilmesi gerekmektedir.  Yaz okulundan ders alan öğrencilere önemle duyurulur…

MADDE 4- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına (LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması gerekir.

(3) Öğrencinin Yaz Okulunda kaydolmak istediği dersin programı ile öğrencinin kayıtlı bulunduğu program aynı olmalıdır. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim gören öğrenciler, ilgili birim kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler. Yaz okulundan alınacak havuz derslerinde (Matematik, Fizik, Kimya, YÖK ortak zorunlu dersler vb.) programların benzer olma şartı aranmaz.

(4) Bir Yaz Okulu döneminde her öğrenci, aynı il sınırları içinde kalmak kaydı ile en fazla iki farklı üniversitenin Yaz Okullarının ilgili programlarından ders alabilirler.

(5) Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince lisans öğrencileri en fazla 9 (dokuz) adet, ön lisans öğrencileri en fazla 6 adet olmak üzere bir yaz döneminde en çok 3 (üç) adet ders alabilirler. Ancak Mühendislik tamamlama programı öğrencileri toplamda en fazla 3 (üç) adet ders alabilir.