Çorlu Mühendislik Fakültesi

 

SEKTÖR TÜMLEŞİK EĞİTİM (STE) NEDİR?


Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları kurum veya kuruluşlardaki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak amacıyla, son sınıf öğrencilerinin katılacağı eğitim modelidir. “ Söz konusu model kapsamında, ilgili Bölümden ve sektörden birer danışmanın ortak sorumluluğunda belirlenen ve yürütülen araştırma konuları, STE ortağı firma bünyesinde öğrencilerimiz tarafından çalışılmakta ve dönem sonunda hem sektör temsilcisi hem de ilgili Bölüm öğretim üyelerinin yer aldığı jüri önünde sunularak değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Böylelikle öğrencilerimiz mezun olmadan kendi alanlarında karşılaşılan problemlere mühendislik yaklaşımıyla çözüm üretme potansiyelleri arttırılacaktır. Sektör Tümleşik Eğitim Modeline-STE”  adıyla uygulanacak bu modele 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibariyle başlanmıştır.