Çorlu Mühendislik Fakültesi
2013-07-11

MAZERET SINAVLARIa) Fakültemiz Eğitim-Öğretim Komisyonunun 11.07.2013 tarih ve 10 sayılı oturumunda alınan 01 no’lu kararı ve Yönetim Kurulumuzun incelemesi neticesinde aşağıda adı soyadı, numaraları ve giremedikleri sınavları belirtilen Fakültemiz öğrencilerinin “Namık Kemal Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 16.maddesinin 4 paragrafı gereğince mazeretlerinin kabulüne; 15-16 Temmuz 2013 tarihlerinde Öğretim Elemanlarının belirleyeceği gün ve saatte öğrencilerin sınava alınmalarına ve kararın ilgili Öğretim Elemanlarına, Bölümlere ve öğrencilere bildirilmesine mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

BİLGİSAYAR  MÜHENDİSLİĞİ

NUMARASI            

ADI SOYADI

SINAVA GİRECEĞİ DERS ADI

1090606905

Emre ŞENER

MAT 102/Matematik II

1090606902

Hakan KARA

MAT 114/Matematik II

1110606024

Reyhan GÖKTAŞ

BMB 202 Veritabanı Yönetimi

BMB 204 Veri Yapıları

BMB 206 Olasılık ve İstatistik

BMB 208 Ayrık Matematik

BMB 210 Elektroniğe Giriş

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ

2090654027

Recep DEMİRKAPI

EM 206 Elektromanyetik Alan Teorisi

1080605007

Ali Haydar BELTAN

EHMB 202 İşaret ve sistemler

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

1120604902

Sami GÖKTAŞ

TMB 134 Organik Kimya

TMB 202 Kısa Lif İplik

1090604009

Başak GÜREL

TMB 238 Tekstil Ön Terbiyesi 

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

1090601034

Gamze SIRTOVA

DFD 003 Diferansiyel Denklemler

CMB 110 Ölçme Bilgisi

CMB 308 Zemin Mekaniği ve Temel İşlemler

MAT 114 Matematik

1120601026

Emrah BEKTAŞ

FZK 108 Fizik II

1090601003

Azer ÖZTÜRK

CMB 204 Çevre Mühendisliği Kimyası

CMB 316 Kimyasal Prosesler

CMB 308 Zemin mekaniği ve Temel İşlemler

2100653801

Burak GÜL

CMB 306 Zemin mekaniği ve Temel İşlemler

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

1080602021

Serdar ATICI

IMB 384 Betonarme II

IMB 499 Bitirme Çalışması

IMB 382 Yapı Statiği II

1080602010

Olcay UNAT

IMB 382 Yapı Statiği II

1050602031

Avşin BİŞAR

IM 354 Karayolu inşaatı

1090602035

Cihan CAN ÇOŞAR

IMB 272 Hidroloji

1090602049

Ali AKBAŞ

IM 434 Yapım Mühendisliği

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

110060716

Elif Zemzem HEBİLOĞLU

BMMS 314 Fizyolojik sistemlerin Modellenmesi ve kontrolü


MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

1090603038

Uğur AKYOL

MKB 212 Akışkanlar mekaniği I

1090603004

Mustafa SEVGİN

MK 208 İmal Usulleri

2110655047

Nihat YİĞİT

MKB 204 Termodinamik I

TD 112 Türk dili II

1080603025

Sefa CAN

MKB 204 Termodinamik I

 

b) Fakültemiz 2012-2013 öğretim yılı Bahar yarıyılında mazeretleri nedeniyle dilekçelerinde belirtilen derslerden bütünleme sınavlarına giremeyen aşağıda numarası, adı-soyadı ve bölümü yazılı öğrencilerin, raporlarının Üniversite Hastanesinden veya Devlet Hastanesinden alınmadığının tespit edilmesi nedeniyle;

Fakültemiz Yönetim Kurulunun 29.12.2010 tarih ve 08 no’lu kararında belirtilen “Namık Kemal Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nin 16/2 maddesi uyarınca "Sağlık nedenleri ile ara sınavlara katılamayan Fakültemiz öğrencilerini, sundukları sağlık raporlarının Devlet Hastanesi veya Üniversite Hastanesinden alınmış olması kaydıyla mazeret sınavlarına girebilme hakkı tanınmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.” hükmü gereğince mazeretlerinin reddine oy birliği ile karar verildi.

 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

2110655012

Methem ARADAĞ

MKB 212 Akışkanlar mekaniği I

MKB 204 Termodinamik I