Çorlu Mühendislik Fakültesi

ERASMUS KOMİSYONU

Çorlu Mühendislik Fakültesi

Doç.Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL (Başkan)

Bilgisayar Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Heysem KAYA (Başkan)

Arş.Gör. Güvenç USANMAZ (Üye)

Biyomedikal Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Pınar NARTOP (Başkan)

Yrd.Doç.Dr. Sarkis SÖZKES (Üye)

Arş.Gör. Süleyman Abdullah AYTEKİN (Üye)

Arş.Gör. İlke TUNALI (Üye)

Çevre Mühendisliği

Doç.Dr. Günay YILDIZ TÖRE (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Suna Özden ÇELİK (Üye)

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 

Doç.Dr. Rafet AKDENİZ (Başkan)

Doç.Dr. Reşat MUTLU (Üye)

Endüstri Mühendisliği

Prof.Dr. Kemal Güven GÜLEN (Başkan)

Yrd.Doç.Dr. Ulviye POLAT (Üye)

Yrd.Doç.Dr. Filiz GÜRTUNA (Üye)

İnşaat Mühendisliği

Yrd.Doç.Dr. Ayşe KOPUZ (Erasmus Koordinatörü)

Makine Mühendisliği

Doç.Dr. Uğur AKYOL (Başkan)

Arş.Gör.Dr. Kenan ÇINAR (Üye)

Tekstil Mühendisliği

Doç.Dr. Pelin GÜRKAN ÜNAL (Başkan)