Çorlu Mühendislik Fakültesi
2017-07-31

Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2017 kapsamında düzenlenen video sinyal işleme yarışmasında nitel ve nicel alt dalların her ikisinde de birincilik ödülü 

Namık Kemal Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. Heysem Kaya ve Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Albert Ali Salah ile, birlikte danışmanlığını yürüttükleri yüksek lisans öğrencisi Furkan Gürpınar'dan oluşan BÜ-NKÜ takımı, bilgisayarlı görme alanının en prestijli konferansı olan Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) 2017  kapsamında düzenlenen video sinyal işleme yarışmasında nitel ve nicel alt dalların her ikisinde birincilik elde etmiştir. Yarışma konusu 15 saniyelik video bloglarından, konuşmacıların kişilik özellikleri ve buna bağlı olarak iş görüşmesine davet için otomatik değerlendirme/tahmin yapmak idi. Nicel kısımda en yüksek tahmin performansı değerlendirme ölçütü iken, nitel kısımda söz konusu tahminlerin görsel ve yazılı olarak otomatik olarak açıklanması amaçlanmıştır. Yarışmanın her iki alt dalına ait kodlar kulanıma açık olup https://github.com/frkngrpnr/jcs ve https://github.com/frkngrpnr/jcs_qual linklerinden erişilebilir.