Çorlu Mühendislik Fakültesi
2020-02-06

Çorlu Belediyesi ile Fakültemiz Arasında İş Birliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Projeler Uygulanmaya Başlıyor 

Çorlu Belediyesi ile Fakültemiz Arasında İş Birliği Kapsamında Gerçekleştirilecek Projeler Uygulanmaya Başlıyor

Çorlu Belediyesi ile Fakültemiz arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilecek projelerin uygulamada devreye alınması konusunda 27 Ocak 2020 tarihinde Çorlu Belediyesi toplantı salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. TNKU Çorlu Mühendislik Fakültesinin akademik birimleri tarafından Çorlu’daki kentsel yaşama katkı sağlamayı amaçlayan, kentin çevre, trafik, kentleşme, altyapı ve benzeri problemlerinin tespiti, analizi ve bu problemler ile ilgili çözüm önerileri geliştirilmesi konusunda önerilen projelerin sunumu Çorlu Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT ve yetkililerin, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER ve akademisyenlerin katılımı ile Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilmişti. Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda, Fakültemizin farklı akademik birimleri tarafından 14 adet proje önerisi sunumu yapılmış olup, Çorlu belediye başkanı ve belediye yetkilileri projelerin çok değerli ve kent için çok önemli olduğunu, tüm projelerin Çorlu halkı için önemli katkılar sağlayacağını ifade etmişlerdir. Fakültemiz tarafından sunulan 14 farklı projenin uygulamada devreye alınması konusunda Aralık 2019 tarihinde Çorlu halkının da görüş ve değerlendirmesinin alınması amacıyla bir anket çalışması başlatılmıştır. Elde edilen anket sonuçları ve Belediye yönetiminin değerlendirmesi sonucunda Fakültemiz tarafından sunulan 14 projeden 2 projenin öncelikli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Çorlu’daki kentsel yaşama katkı sağlaması amacıyla uygulanmasına karar verilen ulaştırma ve bilişim eksenli projelerin uygulama sürecinde izlenecek yol haritası konusunda değerlendirmelerin yapıldığı toplantıya; Çorlu Belediye Başkanı Ahmet SARIKURT, Fakültemiz Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan TECER, Çorlu Belediyesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Çorlu Belediyesi Ulaştırma birimi yönetici ve çalışan mühendis ve teknik personel, Bilgi İşlem Daire Başkanı ve çalışan mühendis ve teknik personel ve uygulanmasına karar verilen projelerde görev yapacak Fakültemiz Endüstri Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü akademisyenleri katılmıştır. Toplantıda, Fakültemiz ile Çorlu belediyesinin proje eksenli bu iş birliği nedeniyle çok memnuniyet duyulduğu ifade edilmiş ve bu iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulunulmuştur.